Kyoto K-V

Kyoto K-V, 2006 - mixed media on paper - 17" x 24"